A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

VT-ELEKTRONIK Kft.

székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 12.,
cégjegyzékszáma: 13-09-174634g,
adószáma: 25168903-2-13,
HUF pénzforgalmi száma: 10103812-33020700-01005009,
elérhetősége: vigh.arpad@vtelektronik.hu, +36 30 478 9955,
képviseli: Vigh Árpád ügyvezető igazgató önállóan, a továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, az üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: VT-Elektronik Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A VT-Elektronik Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A VT-ELEKTRONIK Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A VT-ELEKTRONIK Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a VT-ELEKTRONIK Webáruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” gombra kattintással jön létre. A Felek között ily módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: VT-ELEKTRONIK Kft.
Ügyfélszolgálat helye: Cegléd, Pesti út 12.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 08:00 – 18:00
Telefon: +36 30 478 99 55
Weboldal: www.vtelektronik.hu
E-mail: rendeles@vtelektronik.hu

  1. Megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasításai a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhető meg részletesen. Ha a Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Szolgáltató vevőszolgálatánál, majd a Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben a Partnernek a VT-ELEKTRONIK Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban vagy a webshop kapcsolat menüpontjában találja.

2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.3. A Szolgáltató a VT-ELEKTRONIK Webáruházban megrendelt és raktáron lévő árut belföldön házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A Szolgáltató kizárólag a 13-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja a következő munkanapra, minden 13-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A bruttó 40 000 (negyvenezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 40 000 (negyvenezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

Amennyiben a megrendelés bruttó 40 000 (negyvenezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítására vagy törlésére a vevőszolgálatos kollégával történő egyeztetés után kerülhet sor.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a VT-ELEKTRONIK Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

2.4. A VT-Elektronik Webáruházról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a VT-ELEKTRONIK Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva a gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a VT-ELEKTRONIK Webáruházon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen a Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a VT-ELEKTRONIK Webáruházon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés e-mailben történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, nem köteles kötbért vagy egyéb díjat fizetni a Szolgáltatónak.

2.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.8. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a megrendeléstől. A Partner abban az esetben is elállhat – írásban – a megrendeléstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató mindent elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

2.9. A rendelt termékek helyszíni átvételét a Szolgáltató munkanapokon 8:00-től 18:00-ig, 2700 Cegléd, Pesti út 12. szám alatti telephelyén biztosítja. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított 2 munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével – amennyiben a Partner nem veszi át az árut – a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

  1. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

3.1. A VT-ELEKTRONIK Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig megkezdi a kiszállítást a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (2700 Cegléd, Pesti út 12.). Amennyiben a megrendelt árut a Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés a Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át a Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, a Szolgáltató telephelyén.

3.2. A Szolgáltató a munkanapon délután 13 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben a Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.

3.4. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

3.5. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177. §-ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem minden esetben írja alá és nem feltétlen látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.

3.6. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

3.7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  1. Garancia, szavatosság

4.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában a Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, nem köteles a terméket kicserélni, visszavásárolni.

  1. Egyéb információk

5.1. A VT-ELEKTRONIK Webáruház egyedi fejlesztésű információs rendszer (webáruház), biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, adatvesztésért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, mobil eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.3. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a Partner nyilatkozhat arról, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

5.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

5.5. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pl. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

5.6. Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. Garanciális visszaküldés 

Megkérjük kedves vásárlóinkat /akik futáron keresztül rendeltek/, hogy az esetlegesen felmerülő garanciális cseréket a 2700 Cegléd Pesti út 12. szám alatti üzletbe szíveskedjenek postázni/ kisméretű terméket elég, ha borítékban levélként adnak fel , vagy személyes juttassák vissza üzletünkbe! A garancia elbírálása után postázni fogjuk a terméket. A garanciális érvényesítéshez minden esetben a vásárlást igazoló számlára lesz szükség! Megértésüket köszönjük. Természetesen a dobozra nincs szükség!